Keuringsattest inzake elektriciteit:
Vanaf 1 juli 2008 moet dit attest (van een erkend keuringsorganisme) worden bijgevoegd bij de verkoop van een woning of appartement dat vůůr 1981 werd gebouwd en elektrische installatie dateert van vůůr die datum. Bij een negatief rapport moeten verbeteringswerken worden uitgevoerd en moet daarna een herkeuring gebeuren.

Energieprestatiecertificaat:
Vanaf 1 november 2008 moet in het Vlaams gewest bij de verkoop van een bestaande woning een energieprestatiecertificaat worden gevoegd. Dit document geeft weer hoe energiezuinig de woning is, op een schaal van 0 tot 100, met tips over hoe je de energieprestaties van de woning kunt verbeteren. Een erkend adviseur kent de certificaten toe en deze zijn 10 jaar geldig.

Plannen- en vergunningenregister:
Als de gemeente beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister moet iedereen die een goed verkoopt/verhuurt volgende gegevens vermelden in de publiciteit:
- of er voor een goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt
- de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister
- of er voor het goed een dagvaarding of beslissing werd gewezen
- of er op het goed een voorkooprecht rust
- of voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is.
De combinatie van een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister wordt een stedenbouwkundig uittreksel genoemd, dat kan worden opgevraag bij de gemeente.

Stookolietank:
Attest van de stookolietank moet worden afgeleverd aan de notaris.
Stookolietank die niet meer gebruikt wordt, moet in Vlaanderen worden geledigd, gereinigd en verwijderd. Kan de tank technisch gezien niet worden verwijderd, dan moet hij worden opgevuld met inerte materialen.

Info@immo-adrem.be                            Deze website bij uw favorieten                            Gsm 0476/83.45.76     

© Immo-Adrem